آنچه رولینگ می گوید (اطلاعاتی که در کتاب های هری پاتر نیست) - بخش پنجم

اطلاعات عمومی از دنیای جادوگران:

61. نگهداری جن های خانگی نیازی به مجوز ندارد. آن ها حدود 200 سال عمر می کنند. وفاداری آن ها بیشتر نسبت به خانه است تا ساکنان آن. می شود به آن ها دستور داد که خودشان را بکشند. آن قدر قوی هستند که بتوانند جادوهای جادوگران را خنثی کنند. خیلی کم تولید مثل می کنند و تنها با اجازه ی اربابشان.

62. هیچ سانتور مونثی وجود ندارد.

63. هیچ پریزاد مذکری وجود ندارد.

64. عجوزه ها هر پایشان 4 انگشت دارد و آن ها فقط قادر هستند جادوهای اجرا کنند.

65. آتش سوزی بزرگ لندن به وسیله ی اژدهای ولزی سبز بزرگی آغاز شد که در زیرزمین نگهداری می شد.

66. شکل حیوان سپر مدافع نشانه ی قدرت آن نیست.

67. جادوگران یا ساحره های مشنگ زاده معمولا اجدادی (عموما خیلی دور) داشته اند که جادوگر یا ساحره بوده اند.

68. مشنگ ها حتی توانایی اجرای جادوهای ساده را هم ندارند حتی اگر چوبدستی و کتاب ورد داشته باشند.

69. نیروی پنهانی بین جادوگران و مشنگ ها باعث پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم شد.

70. جادوگران و ساحره ها در همه ی کشورهای جهان وجود دارند ولی تمام کشورها مدرسه ی جادوگری ندارند.

71. تجارت قالیچه ی پرنده در همه ی دنیا به جز شرق دور ممنوع است.

72. مصر صاحب بزرک ترین مرکز مطالعات کیمیاگری در جهان است.

73. سنی که جادوگران می توانند قانونا جادو کنند در سراسر دنیا 17 سال است.

74. جسم یابی (غیب و ظاهر شدن) در بین کشورها غیرقانونی است، ولی مسافرت با رمزتاز در صورت وجود مجوز هردو کشور مجاز است.

75. هیچ خانواده ی سلطنتی جادوگری وجود ندارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید