فروش جدید هری پاتر و شاهزاده ی دورگه

آمار فروش فیلم هری پاتر 6، تا 26 ژوئیه، 4 مرداد 88 پس از 12 روز اکران جهانی به صورت زیر است:

فروش فیلم در سینماهای آمریکا به حدود 221,834,000  و در سایر کشورهای جهان به حدود 405,300,000 دلار رسیده است.

در نتیجه مجموع فروش جهانی آن به حدود  627134000 دلار می رسد. هوراتشویق

/ 0 نظر / 34 بازدید