سلام،

ببخشید که خیلی خیلی دیر شد.آخه می دونین دیگه هیچ خبر جدیدی از هری پاتر نیست.نه کتاب ۷ نه فیلم ۴.البته هر چند روز یک بار یه عالمه عکس جدید از فیلم ۴ میاد ولی راستشو بخواین خودمم دیگه از عکس خسته شدم.

این دفعه اولین متن از اونایی که قبلا می خواستم رو میذارم:راهنمای وزارت سحر و جادو.لطفا بخونینش و حتما حتما حتما حتما حتما حتما نظر بدین.چون واقعا زحمت کشیدم.

وزارت سحر و جادو دارای 10 طبقه می باشد که اولین طبقه بالاتر از همه و دهمین طبقه پایین تر از همه می باشد.مراجعه کنندگان عادی باید داخل باجه ی تلفن داخل خیابان بروند و با گرفتن شماره ی 62442 (magic)

و دادن بعضی اطلاعات جزئی در مورد کار و نامشان به صدای زنی که از داخل گوشی به گوش می رسد به سوی دهلیز (طبقه ی هشتم) راهنمایی می شوند.

از آن جا که هر کدام از شما جادوگران ممکن است روزی مجبور شوید یه وزارتخانه بروید دانستن این که چه سازمان ها و ادارات و قسمت هایی در آنجا قرار دارد بسیار مفید خواهد بود.

شایان ذکر است در این بخش از اصطلاحات و ترجمه های خانم ویدا اسلامیه استفاده شده است و توضیحات لازم در مورد اسامی در پرانتز ارائه شده اند.

وزارت سحروجادو

 

 

Ministery for Magic

 

طبقه ی اول:

 

در مورد این که در این طبقه چه چیزی هست اطلاع دقیقی در دست نیست تنها می توان حدس زد که در آن احتمالا افراد عالی رتبه و مهم وزارتخانه از جمله وزیر و معاونین و مشاورینش اقامت دارند.

 

طبقه ی دوم : سازمان اجرای قوانین جادویی

 

Department of Magical Law

Enforcement

 

این سازمان بزرگ ترین سازمان وزارتخانه می باشد و تمام 6 سازمان دیگر باید پاسخگوی این سازمان باشند البته به استثنای سازمان اسرار.

رئیس سازمان اجرای قوانین جادویی تا چندی پیش آملیا س. بونز بود که متاسفانه به دست اسمشو نبر به قتل رسید.هم چنین در گذشته بارتیموس کراوچ پدر نیز رئیس این سازمان بوده است.

بخش های مختلف این سازمان عبارتند از:

اداره ی استفاده ی نامناسب از جادو:Improper Use of Magic Office

این اداره  به جادوهای غیر قانونی و افراد زیر سن قانونی نظارت دارد.هم چنین قسمتی در این اداره وجود دارد که تمامی جانورنمایان باید نام خود را در آن به ثبت برسانند.

رویس این اداره مافلدا هاپکرک می باشد.

مرکز/اداره ی کار آگاهان:Aurors Headquarters/Office

کار آگاهان افراد متخصص و ورزیده ای هستند که مسئولیت مبارزه با جادوی سیاه و اسمشو نبر رو دارند.رئیس ادراه ی کارآگاهان تا چند وقت قبل روفس اسکریمجیور بود که هم اکنون وزیر سحروجادو می باشد.معروف ترین کارآگاه وزارتخانه مودی چشم باباقوری بود که هم اکنون باز نشسته شده است.کینگزلی شکلبوت و نیمفادورا تانکس از جمله دیگر کارآگاهان می باشند.

خدمات اداری دیوان عالی جادوگری:Wizard's High Court Administrative Servises

اداره ی ثبت اشیاء افسون پذیر ممنوع: Registry of Proscribed Charmable Objects

جوخه ی اجرای قوانین جادویی:Magical Law Enforcement Squad

اعضای این جوخه مسئولیت دستگیری تبهکاران،متخلفان،و همین طور تا حدودی افراد مرتبط با جادوی سیاه را دارند و با کارآگاهان فرق دارند.

گروه ضربت ویژه:Hit Wizards

افراد ماهری هستند که برای جلوگیری از جرم و جنایت کار می کنند و از اعضای جوخه ی اجرای قوانین جادویی می باشند.این افراد از کسانی بودند که به جست و جوی سیریوس بلک می پرداختند.

اداره ی سوء استفاده از محصولات مشنگی:Misuse of Muggle Artefacts Office

این اداره به کار ناپسند جادوگرانی که اشیا و وسایل مشنگ ها را طلسم کرده و به آنها می دهند و بدین وسیله برایشان مشکل ایجاد می کنند،رسیدگی می کند.این اداره تنها 2 کارمند داشت که یکی پرکینز و دیگری آرتور ویزلی بود که البته در حال حاضر در قسمت دیگری از سازمان مشغول به کار است.

اداره ی شناسایی و مصادره ی جادوهای دفاعی و اسباب حفاظتی تقلبی:Office for the Detection and Confiscation of Counterfeit Defensive Spells and Protective Objects

این اداره مسئولیت شناسایی و از بین بردن جادوها ، طلسم ها و اشیایی دارد که در ظاهر برای دفاع از خود در مقابل نیروهای شر هستند ولی در اصل قلابی و یا حتی خطرناکند و به دست مرگخواران ساخته شده اند.رئیس این اداره هم اکنون آرتور ویزلی می باشد که حدود 10 نفر زیر دست او کار می کنند.

 !به طبقه ی 10 مراجعه کنید...

 

طبقه ی سوم : سازمان حوادث و فجیع جادویی

 

Department of Magical Accidents and Catastrophes

 

بخش های مختلف این سازمان عبارتند از:

کمیته(جوخه ی)رسیدگی به حوادث جادویی برگشت پذیر:Accidental Magic Reversal Squad

اعضای این جوخه مسئولیت مهمی در اختفای جادو و جادوگری دارند.برای مثال در حادثه ای که یک اژدهای سبز ولزی در یک ساحل فرود آمد افراد این جوخه کمک بسیاری در از بین بردن شواهد مشنگ ها از این ماجرا انجام دادند.هم چنین در زمانی که سیریوس بلک(در واقع پیتر پتی گرو)نصف خیابان را منفجر کرد اعضای این جوخه با تلاش فراوان قضیه را پایان دادند.

مرکز فراموشکاران(یا فراموشگران در کتاب 6):Obliviator Headquarters

فراموشگران متخصصین ماهر طلسم فراموشی هسند که در صورتی که مشنگ ها در مورد جادو اطلاع پیدا کنند آن بخش از حافظه ی آنها را پاک می کنند.از جمله ی فراموشگران می توان به آرنولد پیسگود اشاره کرد.

کمیته ی بهانه های مشنگ پسند:Muggle-Worthy Excuse Committee

 

طبقه ی چهارم : سازمان ساماندهی و

 

نظارت بر امور موجودات جادویی

 

Department for the Regulations and

 

Control of Magical Creatures

 

این سازمان پس از سازمان اجرای قوانین جادویی بزرگترین سازمان وزارتخانه می باشد که از بزرگ ترین مسئولیت هایش پنهان نگاه داشتن موجودات جادویی از چشم مشنگ ها و نگهداری و مراقبت از آنها می باشد.این سازمان هم چنین مسئولیت نظارت بر تولید مثل موجودات و همین طور ورود و خروج موجودات جادویی از کشور را بر عهده دارد.از اعضای این سازمان آموس دیگوری می باشد.

بخش های مختلف این سازمان عبارتند از:

اداره ی گمراه سازی:Office of Misinformation

1.بخش آدمیزادگان:Being Division

      خدمات پشتیبانی از گرگینه ها:werewolf support services

       اداره ی ارتباطات اجنه:goblin liaison office

2.بخش جانوران:Beast Division

       اداره ی ارتباطات سانتورها:centaur liaison office

       واحد شکار گرگینه ها:werewolf capture unit

       اداره ی ثبت اسامی گرگینه ها:werewolf registery

       اداره ی نقل و انتقال جن های خانگی:office of house elf relocation

       اداره ی پژوهش و مهار اژدها:dragon research and restraint bureau

   کمیته ی انهدام موجودات جادویی خطرناک:committee for the disposal of dangerous creatures

       اداره ی مشاورین دفع آفات:pest advisory bureau

3.بخش ارواح:Spirit Division

 

طبقه ی پنجم : سازمان همکاری های

 

جادویی بین المللی

 

Department of International Magical Co-operation

 

رئیس این سازمان تا چندی پیش بارتیموس کراوچ پدر بود که به طرز مشکوکی به قتل رسید.از سال 1995 تا     1996 نیز پرسی ویزلی کارمند این وزارتخانه بود.

بخش های مختلف این سازمان عبارتند از:

هیئت استاندارد های بین المللی بازرگانی جادویی:International Magical Trading Standards Body

اداره ی قوانین جادویی بین المللی:International Magical Office of Law

کنفدراسیون بین المللی جادوگران،بریتانیا:International Confederation of Wizards,British Seats

 

طبقه ی ششم : سازمان حمل و نقل جادویی

 

Department of Magical Transportation

 

بخش های مختلف این سازمان عبارتند از:

اداره ی(ناظران،متصدیان)شبکه ی پرواز:Floo Network Authority

این قسمت بر شبکه ی پرواز نظارت دارد و تمام شومینه های خانه های جادوگران را تحت نظر دارد.خانم اجه کومب در این بخش کار می کنند.

اداره ی رمزتاز:Portkey Office

اعضای این بخش بر ساختن رمزتاز نظارت دارند چرا که ساختن آن بدون مجوز از این بخش ممنوع می باشد و هم چنین اعضای این بخش رمز تازهای مورد نیاز را آماده می کنند.برای مثال در فینال جام جهانی کوئیدیچ باسیل مسئول ساخت و تنظیم رمز تاز تپه ی استاتزهد بود.

اداره ی نظارت بر جارو:Broom Regulatory Control

مرکز آزمون غیب و ظاهر شدن:Apparition Test Centre

افرادی که به سن 17 سال می رسند باید زیر نظر اعضای این قسمت آموزش ببینند و سپس انتحان غیب و ظاهر شدن بدهند تا توانایی ان را در صورت قبولی در امتحان کسب کنند.

ماشین های وزارتخانه:Ministery Cars

 

طبقه ی هفتم : سازمان ورزش و تفریحات جادویی

 

Department of Magical Games and Sports

 

رئیس این سازمان در حال حاضر لودوویگ بگمن می باشد.

بخش های مختلف این سازمان عبارتند از:

ستاد مرکزی یاشگاه های کوئیدیچ بریتانیا و ایرلند:British and Irish Quidditch Leagues Headquarters

انجمن (رسمی) تخته سنگی:Official Gobstone Club

اداره ی ثبت اختراع های مضحک:Ludicrous Patents Office

 

طبقه ی هشتم : دهلیز

 

the Atrium

 

دهلیز محل غیب و ظاهر شدن کارکنان وزارتخانه و اولین جایی است که بازدیدکننده ها ابتدا به آن می روند.در دهلیز همین طور میز امنیتی که چوبدستی و لباس بازدیدکننده ها را بازرسی می کند وجود دارد.حوض برادران جادویی نیز که تمام پول های درون آن به بیمارستان سوانح و بیماری های جادویی فرستاده می شود نیز در دهلیز قرار دارد.

 

طبقه ی نهم : سازمان اسرار

 

Department of Mysteries

/ 19 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شیما

http://harrypotterphotos.persianblog.ir

شیما

سلام خيلی عاليه! راستی يک سری هم به وبلاگه من بزنين!

mehran

سلام خوبی به ما هم سر بزن اولين وبلاگ هری پاتريم در نظرخواهيمون هم شرکت کن خيلی وبلاگت باحاله اولين آپديتی که ازت ديدم يادمه هيال می کردم ديگه آپ نمی کنی اما می بينم که .....

یریوس بلک

سلام سهند جان مرسی که به وبلاگم سر زدی. وبلاگ خيلی قشنگی داري. در ضمن اميدوارم با تبادل لينک موافق باشی . لينک منو بذار

voldemort

وب بی نظيريه...اين مطلبت هم خيلی جالب بود ...در ضمن نظرت درباره تبادل لينک چيه...

دامبلدور

سلام سند عزیز.بسیار جالب و علی و خوندنی بود.موفق باشی.

یریوس بلک

دوست خوب داریم یک وبلاگی درست میکنیم و همه وبلاگ های خوب هری پاتری را جمع می کنیم تا یک وبلاگ جامع در حد یک سایت بسازیم. وبلاگ شما تایید شد در صورتی که تمایل به همکاری دارید به سایت زیر برید و در قسمت نظرات نام مستعار خود که حتما یکی از شخصیت های هری پاتر باشد انتخاب کنید. توجه کنید که این نام قبلا انتخاب نشده باشد. http://hpclub.mihanblog.com

چو

سلام سهند! بابا داد همه دراومد چرا آپديت نمی‌كنی؟! راستی من دو برج رو مدتيه شروع كرده‌م. كتاب اول ارباب حلقه‌ها اولاش كه هنوز ماجرای اصلی شروع نشده بود يه خرده خسته كننده بود ولی از دو برج تا اينجاش خيلی خوشم اومده. خيلی قشنگه.

mehran

سلام به ما سر زدی اما به وبلاگ علميمون به اين يکی سر بزن دمت گرم