تریلر کاملا جدید فیلم هری پاتر 6! (بخش دوم)

نشان برادران وارنر در آسمانی ابری به نمایش در می آید

          

هری سرش را در قدح اندیشه فرو می برد

         

سایه ها تبدیل به اشخاص و اشیا درون خاطره ی دامبلدور می شوند.

         

دامبلدور جوان با چتر در خیابانی بارانی حرکت می کند.

         

صدای دامبلدور: " سال ها پیش من پسری رو می شناختم...

تصویری از تام ماروولو ریدل کودک که به آتش نگاه می کند

         

جعبه ای (؟!) در آتش

         

ادامه ی صدای دامبلدور: ...که تمام تصمیماتش غلط بود"

نمایی از آتش درون غار قاب آویز

         

نمایی از دامبلدور در وسط آب ها در میان آتش و دوزخی ها

         

نماهایی از دوزخی ها درون آب

         

نمایی از جادوهایی که به سمت دوزخی ها در آب روانه می شوند

         

بدنی درون آب؟!

         

ادامه دارد....................

/ 1 نظر / 50 بازدید