حدس هایی در مورد کتاب ۷ هری پاتر (بخش دوم - عنوان کتاب)

در حال حاضر جلدهای مختلف کتاب 7 و عنوان کتاب مهم ترین چیزهایی هستند که در اختیار داریم.این دفعه در مورد عنوان خود کتاب 7 و دفعه ی بعد در مورد نشانه هایی که در طراحی های گوناگون جلد های کتاب هری پاتر 7 وجود داره می نویسم. 

ابتدا در مورد عنوان کتاب هری پاتر 7:Harry Potter and the Deathly Hallows تا زمانی که کتاب خونده نشده ترجمه ی اسم کتاب غیرممکنه.حتی خود انگلیسی زبانان هم نمی تونن بفهمن عنوان کتاب 7 به چه معناست.برای همین من توجه شما رو به عنوان های قبلی کتاب های هری پاتر جلب می کنم تا به ارتباط بین اونا پی ببرید: 

1.Harry Potter and the Philosopher's Stone(Sorcerer's Stone):هری پاتر و سنگ کیمیا(جادوگر)ایران:سنگ جادو

2.Harry Potter and the Chamber of Secrets:هری پاتر و تالار اسرار - ایران:حفره ی اسرارآمیز

3.Harry Potter and the Prisoner of Azkaban:هری پاتر و زندانی آزکابان

4.Harry Potter and the Goblet of Fire:هری پاتر و جام آتش

5.Harry Potter and the Order of the Phoenix:هری پاتر و محفل ققنوس

6.Harry Potter and the Half-Blood Prince:هری پاتر و شاهزاده ی دورگه/پرنس نیمه اصیل

چه نظم و ترتیبی در عنوان های کتاب های ۱ تا ۶ دیده می شود؟از چه قاعده ای استفاده شده است؟

 1.شئ – 2.مکان – 3.شخص – 4.شئ – 5.مکان – 6.شخص  

اگر این الگو ادامه یابد باید عنوان کتاب هفتم هم از نوع "شئ" باشد.پس Deathly Hallows بر خلاف آنچه به نظر می آید که نام اشخاصی باشد احتمالا نام شئ یا اشیایی است که احتمالا مختص دنیای هری پاتر است.همون طور که "جام آتش" شئ ی که عنوان کتاب 4 رو هم از اون گرفته شده بود چیزی بود که تنها در دنیای هری پاتر یافت می شود.و مساله ی دیگر این که از آنجایی که مترجمان کتاب 7 ترجمه ی عنوان اونو مشکل می دونستند جی. کی. رولینگ عنوان دیگه ی کتاب 7 رو اعلام کرد:Harry Potter and the Relics of Death که واژه ی relic به معنی"آثار و بقایای به جای مانده از چیزی -  قسمتی از بدن یا دیگر چیزهای فردی مهم یا مقدس که در مسیحیت مورد استفاده قرار می گیرد"است پس می توان عنوان رو تقریبا "هری پاتر و بقایای مرگ" ترجمه کرد.که باز هم شئ است.آیا بقایای مرگ همون جان پیچ ها هستن؟یا با روح های سرگردان رابطه دارن؟یا با مرگ سیریوس و آن پرده ی مرموز در سازمان اسرار؟

۷ روز دیگه تا کتاب ۷!

/ 4 نظر / 30 بازدید
صادق

به نظر من اين چيزها نميتونن ملاک باشن.بايد به مواردی از کتابهای قبل توجه کنيم.مثل پيمانی که اسنیپ با مادر مالفوی بسته بود و در نهايت به جای مالفوی دامبلدور رو کشت.يعنی اسنیپ ممکنه واقعا دشمن هری پاتر نباشه.

مهدی پانمدی

صادق عزيز داری اشتباه فکر می کنی ما هممون ميدونيم و رولينگ هم گفت دامبلدور برا هميشه مرد و باز نميگرده سهند عزيز تو هم خيلی حاليته ها اين ها رو از جايی خوندی يا خودت فهميدی؟؟؟ من که کف کردم

صادق

من که نگفتم دامبلدور زندس(گرچه ممکنه يطور ديگه وارد داستان بشه)ميگم که ممکنه اسنیپ مجبور به اون کار شده باشه.

کرم

من يه نظر دارم و اميدوارم اسنیپ زنده زنده کباب بشه چون چه از قصد يا از هر چيز ديگه ای ناسلامتی دامبلدورو کشت در ضمن آقا سهند اشاره می کنم اين مطلب که نوشتی به مغز خود رولينگ هم نمی رسه!!!!